PROGRAMMA

Bij het reflex ontwikkel en -inhibitie programma gaat het er om dat primaire en transitionele reflexen na volledig ontwikkeld te zijn geinhibeerd worden en dat posturale reacties volledig ontwikkeld worden. De primaire en transitionele reflexen zijn tijdelijk van belang, maar moeten daarna tot rust gebracht worden. De posturale reacties moeten volledig ontwikkeld worden zodat het kind of de volwassene optimaal kan functioneren.

 

In het behandelprogramma zijn een aantal stappen te onderscheiden. De eerste twee stappen, het intake gesprek en de diagnostische beoordeling, zijn van belang om een goed beeld te schetsen van de cliënt. In de eerste stap gebeurt dat naar aanleiding van een vragenlijst, bij de tweede stap worden fysieke testen afgenomen. Hierna volgt een uitgebreid rapport ter onderbouwing van het advies om wel of niet door te gaan en aan welke reflexen gewerkt zal worden.


Uit onderzoeken gedurende de afgelopen decennia naar de effectiviteit van het reflex inhibitie programma van INPP blijkt dat naast een verbetering in het algeheel welbevinden, kinderen ook consistent een verbetering laten zien in balans en coördinatie, het kunnen stilzitten, organiseren van werk, presenteren en zelfvertrouwen. Tevens is er een duidelijke blijvende verbetering in lezen en schrijven. Onderzoeksverslagen zijn te vinden op de website van INPP in Engeland.


Houd er rekening mee dat het reflex ontwikkel en -inhibitie programma een intensief traject is, waarbij elke dag oefeningen gedaan moeten worden. Bij kinderen tot 12 jaar worden de oefeningen samen met een volwassene gedaan. Dit vraagt een behoorlijke inzet van het kind en de ouder.

CHECKLIST

Met de korte checklist kan al een eerste indicatie gegeven worden of een traject zinvol kan zijn.

OPBOUW VAN HET PROGRAMMA

De stappen in het traject:


STAP 1 - Intake gesprek - interview


STAP 2 - Diagnostische beoordeling - testen van de reflexen


STAP 3 - Nabespreking - rapportlezing en start thuisprogramma


STAP 4 - Reflex herhalingsonderzoek


De stappen staan hieronder verder uitgewerkt

TRAJECT INCLUSIEF KOSTEN


INTAKEGESPREK

Tijdsduur ongeveer 1 – 1½ uur.

Het intakegesprek is om meer informatie te verkrijgen, zodat de therapeut een onderbouwd advies kan geven om wel of niet door te gaan met de volgende stap. Voor een advies ten aanzien van de behandeling is inzicht nodig in het verloop van de zwangerschap, hoe de geboorte is gegaan en hoe de verdere ontwikkeling in het eerste jaar was. De therapeut vraagt naar het verloop van de motorische ontwikkeling, of de cliënt in de eerste levensjaren een ziekte of virusinfectie heeft gehad en gevoeligheden en allergieën komen aan bod. Ook wordt het programma verder uitgelegd. Na het intakegesprek wordt in overleg bepaald of de cliënt het programma gaat volgen.

€ 80,-


DIAGNOSTISCHE BEOORDELING

Tijdsduur ongeveer 2 – 3 uur.

Tijdens deze afspraak worden de testen gedaan om na te gaan welke reflexen mogelijk verstorend werken voor de cliënt. Bij dit onderzoek wordt rekening gehouden met de vermogens van het kind en wat het kan verdragen. Het onderzoek geeft een nauwkeurig overzicht van de motorische ontwikkeling van uw kind. De volgende gebieden worden getest:

  • Grove en fijne motorische coördinatie
  • Evenwicht en balans
  • De bewegingsontwikkeling in het eerste jaar
  • De aanwezigheid/afwezigheid van primitieve reflexen
  • Posturale reflexontwikkeling en houding
  • Lateraliteit
  • Oogbeweging, aanwezigheid van saccades en fixatie
  • Visuele waarneming (visuele motorische integratie, visueel ruimtelijk inzicht en visuele discriminatie)

€ 200,00


RAPPORTLEZING EN START THUISPROGRAMMA

Tijdsduur ongeveer 2 uur.

Aan de hand van het intakegesprek en de uitgebreide reflextesten wordt het reflexprofiel van het kind of volwassene vast gesteld. Daarop wordt het reflex stimulerings- en inhibitieprogramma individueel afgestemd.

De therapeut licht het reflexprofiel mondeling toe. Hierbij wordt besproken welke reflexen nog aanwezig zijn en welke invloed dat verder op het kind heeft met betrekking tot leren en gedrag. U ontvangt hiervan een geschreven rapport. Dit rapport kunt u ook gebruiken om de leerkracht en huisarts te informeren. Eveneens zal nu het thuisprogramma worden uitgelegd. Het programma bestaat uit een serie gestileerde, primitieve bewegingen die een ouder kind of volwassene normaal gesproken niet maakt. Door het dagelijks ongeveer 5 -10 minuten herhalen van deze bewegingen krijgen de hersenen een tweede kans om de input van de ontwikkelingsfases uit het eerste levensjaar alsnog mee te maken. De oefening(-en) worden een keer voorgedaan en een keer samen met het kind gedaan. Het eerste deel van individueel samengestelde oefenprogramma wordt op die manier geoefend. U krijgt de oefeningen op papier mee, om thuis na te kijken als dat nodig is.

€ 120,00


REFLEX HERHALINGSONDERZOEK

Tijdsduur ongeveer 1 – 1½ uur per herhalingsonderzoek.

De vooruitgang wordt regelmatig gecontroleerd en de oefeningen aangepast op het verloop van het inhibitieproces. De duur van het programma is afhankelijk van de mate waarin primaire reflexen nog actief zijn en posturale reflexen nog onderontwikkeld zijn. Als het programma goed is doorlopen hebben primaire reflexen geen verstorende invloed meer op leren en gedrag. De posturale reflexen hebben zich nu volledig ontwikkeld. Deze vormen de basis voor verbeterd evenwicht en coördinatie en goede samenwerking tussen links en rechts.

6 weken na de start van het thuisprogramma komt u langs om voor het reflex herhalingsonderzoek. Hier wordt gekeken naar de vorderingen in het oefenprogramma en welke effecten deze gehad hebben op het dagelijks leven thuis en op school. Om het effect van het thuisprogramma te controleren wordt u na 6 weken terugverwacht. Hierna nog één keer na 6 weken en vervolgens steeds om de 8 weken.

Het herhalingsonderzoek bestaat uit: controle van de oefeningen die thuis zijn gedaan; testen van de primaire en posturale reflexen op hun aan- of afwezigheid en het oefenen van een nieuwe oefening.

Kinderen en volwassenen ervaren de oefeningen vaak als rustgevend. Misschien is een nieuwe oefening even lastig, maar na een aantal dagen is de houding en beweging al bekend.

Het thuisprogramma doorlopen duurt ongeveer 12 tot 18 maanden.

€ 80,00


Het behandelplan is gebaseerd op een therapieduur van ongeveer 12 tot 18 maanden. De totale kosten bedragen ongeveer € 800,- tot € 1000,-.


De prijzen zijn inclusief 21% btw. Bij absentie zonder bericht en/of annulering binnen 24 uur van de afspraak, wordt het volle tarief in rekening gebracht. 

HOE KUNNEN WE U HELPEN?