VOOR WIE


Dr. Peter Blythe, de grondlegger van de INPP-methode, constateerde dat kinderen die moeite hadden met het uitvoeren van schoolse taken een aantal kenmerken deelden. Hij en anderen hebben dit uitgebreid onderzocht. Bij deze kinderen was er vaak sprake van neuromotorische onrijpheid. Bepaalde ontwikkelingsfases in de eerste periode van het leven waren niet goed doorlopen waardoor primaire reflexen niet goed ontwikkeld of geinhibeerd waren. Dit zijn de kinderen, en de volwassen, die we met het INPP programma goed kunnen helpen.

ALS HULP BIJ DE ONT-WIKKELING GEWENST IS

Iedere ouder wil dat zijn kind gelukkig opgroeit en zich naar zijn of haar mogelijkheden ontwikkelt. Dat is precies de missie van INPP.


Enabling children and adults who suffer underachievement,

stress and distress in daily aspects of their lives, to be able

to live fuller lives, to reach for, and to realise their true potential!


Toch loopt dat niet altijd zoals gewenst. Veel kinderen ondervinden tegenslagen als ze naar het basisonderwijs gaan. Ze moeten zich aanpassen aan de regels van de klas en voldoen aan dat wat de leerkracht van hen vraagt. Het gebeurt regelmatig dat leerkrachten een heel ander beeld van een kind hebben dan de ouders. Ouders zien dat het kind zich anders gedraagt dan voordat het naar school ging. Het is vaker boos of bang, het lijkt futloos en trekt zich terug of wordt juist hyperactief. Het kind presteert minder dan ouders verwacht hadden of krijgt last van faalangst. Het klaagt over een ‘vol hoofd’. Het leren lezen of rekenen komt minder snel of minder goed op gang dan bij andere kinderen. Hoewel het kind erg zijn best doet, lukt het hem of haar niet. Het heeft geen zin meer om naar school te gaan en voelt zich ongelukkig.

Maak je je zorgen over je kind en herken je bovenstaande problemen? Mogelijk is er dan sprake van een neuromotorische onrijpheid. Dan is een reflex inhibitie en – ontwikkel programma mogelijk een goede oplossing voor jullie.

Veel voorkomende problemen waarvoor kinderen naar de praktijk komen, zijn:

 • Concentratieproblemen
 • Leesproblemen
 • Rekenproblemen
 • Schrijfproblemen
 • Geheugenproblemen
 • Faalangst
 • Motorische onhandigheid
 • Spraakproblemen
 • Emotionele problemen (angst, woede-uitbarstingen, lusteloosheid, depressiviteit)
 • Problemen bij het opstarten en/of afmaken van een taak
 • Niet lang stil kunnen zitten
 • Problemen bij het overschrijven van het bord (traag en veel fouten)
 • Niet meer naar school willen

HERKENBARE PROBLEMEN?

NEUROMOTORISCHE ONRIJPHEID


Dr. Peter Blythe, psycholoog, heeft in 1975 INPP (Institute for Neuro-Physological Psychology) opgericht. Binnen INPP zijn sindsdien methoden ontwikkeld om Neuromotorische onrijpheid te identificeren.

De INPP methode verstaat onder de term neuromotorische onrijpheid, het overslaan of niet goed doormaken van vroege ontwikkelingsfases waardoor reflexen niet goed ontwikkeld of geinhibeerd zijn.

Elke voldragen baby wordt geboren met een set van primaire of overlevingsreflexen. De meest bekende reflexen in de eerste periode zijn de schrikreflex en de zoek- en zuigreflex. Deze reflexen helpen de baby bij de geboorte en in de eerste maanden na de geboorte. Normaal gesproken verdwijnen deze primaire reflexen gedurende het eerste levensjaar.

Door moeilijkheden tijdens de zwangerschap, geboorte en de eerste levensmaanden is het mogelijk dat één of meerdere primitieve reflexen niet ten volle tot ontwikkeling komen en onvoldoende geinhibeerd worden. De reflexen blijven dan aanwezig in het lichaam van het zich ontwikkelende kind. Als dat het geval is, zullen ze verstorend werken op lichaamshouding en gedrag en de verdere ontwikkeling van het kind belemmeren.

Herken je je kind, of misschien wel jezelf, in het bovenstaande en wil je hier mee aan het werk, neem dan contact op.

De checklist hiernaast kan je gebruiken om te kijken of een reflex inhibitie- en ontwikkelprogramma je kind, of jezelf, kan helpen. Het is een eerste ‘filter’ om na te gaan of traject zinvol zal zijn.

HOE KUNNEN WE U HELPEN?